Civilministern Erik Slottner Avslöjar Sitt Eget Digitala Utanförskap – Är Du Nästa?

Redaktör

Samhället digitaliseras i en rasande fart, och den äldre befolkningen i Sverige växer stadigt. Men civilminister Erik Slottner (KD) är inte orolig.

– Nya innovationer och applikationer kommer alltid att vara lite mer utmanande för de som är äldre, säger han.

Slottner besökte nyligen Avesta och träffade representanter från Google, som planerar att etablera ett nytt datacenter och en ”molnregion” i Horndal – ett tydligt tecken på den snabba digitala utvecklingen.

Tidigare i år gav regeringen Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att kartlägga nuvarande insatser och föreslå nya åtgärder för att minska det digitala utanförskapet. Slottner lyfter också fram arbetet med att utveckla en statlig e-legitimation som ska få fler äldre att våga identifiera sig online.

– Bredbandsstöd är avgörande. Alla hushåll måste vara uppkopplade för att kunna ta del av digitaliseringen, annars riskerar vi att skapa utanförskap, säger han.

Trots den växande äldre befolkningen är Slottner inte bekymrad över att tekniken utvecklas så snabbt.

– Kommande pensionärer är redan digitala idag. Det är inte så att människor blir digitalt exkluderade efter en viss ålder, säger han.

Han påpekar att unga människor alltid ligger steget före i teknikutvecklingen, något som är svårt att undvika.

Slottner är inte heller säker på att det analoga är så mycket lättare för äldre, som ofta drabbas av fysiska och kognitiva nedsättningar.

– För den gruppen blir det överhuvudtaget svårare att vara i kontakt med offentliga institutioner, säger han.

Med den snabba digitaliseringen menar Slottner att användarvänligheten också förbättras. Han nämner att en iPhone är enklare att hantera än äldre mobiltelefoner.

– Den utvecklingen kommer att gå ännu snabbare framåt och vara till nytta för den målgrupp vi nu talar om.

Regeringen väntas presentera en nationell digitaliseringsstrategi i höst eller tidigt 2025. Ett avsnitt kommer att handla om digital kompetens.

Är du redo att möta den digitala framtiden? Civilministerns insikter ger hopp och vägledning för alla, oavsett ålder!

Dela denna artikel
Lämna en kommentar