Hur många nollor har en miljard?

Otto Aleski

När man skriver stora tal är det viktigt att veta hur många nollor de innehåller. Här är en översikt från tusen till biljon och några ytterligare tal:

Tusen

 • Skrivs som: 1 000
 • Antal nollor: 3

Tiotusen

 • Skrivs som: 10 000
 • Antal nollor: 4

Hundratusen

 • Skrivs som: 100 000
 • Antal nollor: 5

Miljon

 • Skrivs som: 1 000 000
 • Antal nollor: 6

Tiomiljon

 • Skrivs som: 10 000 000
 • Antal nollor: 7

Hundramiljon

 • Skrivs som: 100 000 000
 • Antal nollor: 8

Miljard

 • Skrivs som: 1 000 000 000
 • Antal nollor: 9

Tiomiljard

 • Skrivs som: 10 000 000 000
 • Antal nollor: 10

Hundramiljard

 • Skrivs som: 100 000 000 000
 • Antal nollor: 11

Biljon

 • Skrivs som: 1 000 000 000 000
 • Antal nollor: 12

Tiobiljon

 • Skrivs som: 10 000 000 000 000
 • Antal nollor: 13

Hundrabiljon

 • Skrivs som: 100 000 000 000 000
 • Antal nollor: 14

Exempel på större tal

För att ge ytterligare perspektiv på större tal:

Triljon

 • Skrivs som: 1 000 000 000 000 000
 • Antal nollor: 15

Kvadriljon

 • Skrivs som: 1 000 000 000 000 000 000
 • Antal nollor: 18

Kvintiljon

 • Skrivs som: 1 000 000 000 000 000 000 000
 • Antal nollor: 21

Det är fascinerande att se hur antalet nollor snabbt ökar när vi går från tusen till biljon och vidare till ännu större tal som triljon och kvadriljon. Att förstå antalet nollor kan hjälpa till att sätta dessa enorma siffror i perspektiv.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar