Hur mycket får man sälja på tradera utan att skatta

Otto Aleski

Att sälja saker på Tradera kan vara ett utmärkt sätt att tjäna lite extra pengar, vare sig du rensar ut gamla saker hemifrån eller har ett litet sidoprojekt. När det gäller skatter och försäljning på nätet, inklusive Tradera, finns det dock viktiga regler att ha koll på för att undvika oväntade skatteutgifter.

Grundregeln

I Sverige är grundregeln att privatpersoner ska betala skatt på inkomster, vilket inkluderar vinst från försäljning av begagnade eller nya saker. Det spelar ingen roll vilken plattform du använder för försäljningen; om du gör en vinst, ska denna i teorin beskattas. Skatteverket definierar vinst som skillnaden mellan vad något kostade när du köpte det och vad du säljer det för.

När behöver du inte betala skatt på försäljning?

Det finns dock undantag från denna regel som kan appliceras på försäljningar via Tradera:

  1. Försäljning av privata saker: Om du säljer personliga tillhörigheter som du har använt och som inte längre vill ha, och du säljer dem till ett lägre pris än vad de kostade när du köpte dem, behöver du generellt inte betala skatt på försäljningen.
  • Hobbyverksamhet: Om din försäljning på Tradera kan betraktas som en hobby och inte syftar till att systematiskt tjäna pengar, kan du vara undantagen från skatt. Detta är dock ett område som kan vara svårt att definiera, och Skatteverket bedömer varje fall individuellt.

Viktigt att tänka på

  • Gränsen för skattefri försäljning: Det finns ingen fastställd gräns i kronor för när försäljning övergår från att vara skattefri till att bli skattepliktig. Det beror helt på omständigheterna kring din försäljning.
  • Redovisning av inkomster: Om du regelbundet säljer saker på Tradera och gör en vinst, kan detta betraktas som en näringsverksamhet. Då behöver du deklarera detta och eventuellt betala skatt på vinsten.
  • Skatteverkets granskning: Kom ihåg att Skatteverket har möjlighet att granska transaktioner på nätet, inklusive försäljning på Tradera. Det är därför viktigt att hålla god ordning på alla transaktioner och kvitton.

Skattesatser för försäljning

Om du säljer varor eller tjänster på Tradera och detta bedöms som en skattepliktig inkomst, beror skattesatsen på vilken typ av inkomst det räknas som.

Det finns huvudsakligen två kategorier:

Kapitalvinstskatt: Om försäljningen ses som en kapitalvinst, exempelvis försäljning av saker du ägt privat som inte längre används, är skattesatsen för närvarande 30% i Sverige. Detta gäller för vinsten du gör på försäljningen, det vill säga skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris.

Inkomstskatt för näringsverksamhet: Om din försäljning på Tradera anses utgöra en näringsverksamhet, beskattas inkomsten som inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen för denna typ av inkomst är progressiv och kan variera beroende på den totala inkomstnivån, men den startar från cirka 20% och kan gå upp till cirka 55%.

Sammanfattning

Om du säljer personliga tillhörigheter på Tradera till ett lägre pris än vad du köpte dem för, och inte bedriver någon form av regelbunden affärsverksamhet, är dessa försäljningar vanligtvis inte skattepliktiga. Dock är det alltid bäst att konsultera Skatteverkets riktlinjer eller en skatterådgivare för att vara säker på din specifika situation, eftersom varje fall kan vara unikt.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar