Hur mycket swish kan man ta emot utan att skatta

Otto Aleski

I Sverige är reglerna kring skatter direkt kopplade till inkomstens natur snarare än det specifika betalningsmedlet, som Swish. Därför finns det ingen fast gräns i kronor för när inkomst via Swish blir skattepliktig. Det viktiga att förstå är skillnaden mellan privatpersoners inkomster, hobbyverksamhet och näringsverksamhet.

För Privatpersoner och Hobbyverksamhet

  • Privata överföringar: Pengar som tas emot genom Swish från vänner eller familj för att dela på kostnader, såsom restaurangbesök eller gemensamma presenter, är inte skattepliktiga.
  • Hobbyverksamhet: Inkomster från hobbyverksamhet är skattefria upp till ett visst belopp om 40 000 kronor per år (enligt Skatteverkets gränser 2024). Detta inkluderar till exempel inkomster från försäljning av egentillverkade varor. Överskrider man denna gräns, ska hela beloppet ses som inkomst och beskattas.

För Företag och Egenföretagare

  • Företagsinkomster: För företag och egenföretagare är alla inkomster via Swish skattepliktiga som en del av företagets totala omsättning. Det finns ingen undre gräns; från första kronan ska inkomsterna redovisas och beskattas.
  • Momsregistrering: Företag som omsätter över 30 000 kronor under ett räkenskapsår är skyldiga att momsregistrera sig. Detta gäller även inkomster via Swish.

Viktigt Att Tänka På

  • Kontantmetoden: Småföretagare som använder kontantmetoden för bokföring ska redovisa inkomster när betalningen tas emot, vilket inkluderar Swish-betalningar.
  • Kvitton och Redovisning: Det är viktigt att hålla ordning på alla transaktioner och utställa kvitton för försäljning av varor och tjänster, även när betalning sker via Swish.
  • Kontakta Skatteverket: Vid osäkerhet kring skatter och inkomster via Swish är det rekommenderat att kontakta Skatteverket för personlig rådgivning.

Att ha koll på dessa detaljer säkerställer att du använder Swish på ett lagligt sätt samtidigt som du håller din ekonomi och skatter i ordning.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar