Hur mycket tjänar man på ica 2024

Otto Aleski

ICA är en av de ledande livsmedelskedjorna i Sverige, med ett brett nätverk av butiker över hela landet. Kedjan erbjuder en mängd olika tjänster och produkter, vilket skapar en dynamisk arbetsmiljö med en rad olika yrkesroller, från kassapersonal till butikschef.

Lönestruktur

Löner inom detaljhandeln, inklusive hos ICA, kan variera beroende på flera faktorer såsom tjänstens art, anställdas erfarenhet, arbetsplatsens geografiska läge och individuella arbetsprestationer. Generellt sett regleras löner av kollektivavtal som förhandlas fram mellan arbetsgivarens representanter och fackföreningar.

Lön på ICA baserat på ålder

På ICA varierar lönen inte bara med position och arbetsuppgifter utan också med ålder, vilket speglar den erfarenhet och mognad en anställd kan förväntas ha.

Denna information är relevant från 1 april 2024 till 31 mars 2025 och kan vara till hjälp för dig och dina vänner som funderar på att jobba på ICA.

Här är minimilönerna för anställda i olika åldrar:

16 år

 • Timlön: 98,32 kronor
 • Månadslön: 16 322 kronor

17 år

 • Timlön: 100,79 kronor
 • Månadslön: 16 732 kronor

18 år

 • Timlön: 150,14 kronor
 • Månadslön: 24 923 kronor

19 år

 • Timlön: 152,07 kronor
 • Månadslön: 25 243 kronor

Lön baserad på förvärvad branschvana efter 18 års ålder

För de som fortsätter att arbeta och samla erfarenhet inom branschen efter att ha fyllt 18 år, justeras lönen enligt följande:

1 år branschvana

 • Timlön: 155,58 kronor
 • Månadslön: 25 827 kronor

2 år branschvana

 • Timlön: 157,61 kronor
 • Månadslön: 26 163 kronor

3 år branschvana

 • Timlön: 165,38 kronor
 • Månadslön: 27 453 kronor

Genomsnittslöner på ICA

Ingångslön för kassapersonal och butiksmedarbetare: Ingångslönerna för dessa positioner kan variera, men ligger ofta i intervallet 100-130 kronor per timme. Detta kan öka med erfarenhet och ansvar.

Specialiserade roller såsom bagare eller köttmästare: Dessa positioner kräver ofta specifik kompetens eller utbildning och kan därför komma med en högre ingångslön, ibland upp till 140-160 kronor per timme.

Butikschef: Lönen för en butikschef vid ICA är betydligt högre och kan variera stort beroende på butikens storlek och omsättning. En butikschef kan förvänta sig en månadslön på mellan 30 000 och 60 000 kronor eller mer.

OB-ersättning på ICA

För arbete under tider som avviker från den vanliga arbetsdagen tillkommer ob-ersättning. Denna ersättning är en viktig komponent i lönestrukturen, speciellt för de som ofta arbetar kvällar, nätter eller helger. Ob-ersättningen på ICA betalas ut som en procentsats av lönen enligt följande:

 • Måndag till fredag kl. 18.15 – 20.00: 50% extra
  • Måndag till fredag efter kl. 20.00: 70% extra
  • Lördagar efter kl. 12.00 samt söndagar och helgdagar: 100% extra

Viktigt att notera är att lördagar, jul-, nyårs- och midsommarafton jämställs och ger rätt till samma höga ob-ersättning som på söndagar och helgdagar.

Ytterligare faktorer

Det är också viktigt att notera att utöver grundlön kan anställda på ICA ha möjlighet till olika former av bonusar, övertidsersättning och andra förmåner som pensionssparande och personalrabatter, vilket kan påverka den totala inkomsten positivt.

Att tänka på

När man överväger en anställning på ICA, eller inom detaljhandeln i allmänhet, är det viktigt att inte enbart fokusera på den initiala lönen. Karriärmöjligheter, arbetsmiljö, anställningsförmåner och möjligheten till personlig och professionell utveckling är också avgörande faktorer som bör vägas in.

Slutsats

Att arbeta på ICA kan vara en ingång till arbetsmarknaden, en möjlighet till karriärutveckling inom detaljhandeln eller ett sätt att skaffa sig värdefull erfarenhet inom kundservice och försäljning. Med en förståelse för lönestrukturen och potentialen för utveckling kan du och andra som är intresserade av denna karriärväg göra mer informerade beslut om er framtid.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar