Hur räknar man ut hypotenusan

Otto Aleski

Att räkna ut hypotenusan i en rätvinklig triangel är en grundläggande färdighet inom geometri.

Hypotenusan är den längsta sidan i en rätvinklig triangel och ligger alltid mittemot den räta vinkeln. Vi använder Pythagoras sats för att räkna ut hypotenusan.

Pythagoras sats säger att i en rätvinklig triangel är kvadraten på hypotenusan lika med summan av kvadraterna på de andra två sidorna.

Formeln för att räkna ut hypotenusan är:

Där:

  • c är hypotenusan
  • a och b är de andra två sidorna

Exempel 1

Anta att vi har en rätvinklig triangel där de två kortare sidorna är 3 cm och 4 cm långa.

Så, hypotenusan är 5 cm.

Exempel 2

Anta att vi har en rätvinklig triangel där de två kortare sidorna är 5 cm och 12 cm långa.

Så, hypotenusan är 13 cm.

Exempel 3

Anta att vi har en rätvinklig triangel där de två kortare sidorna är 8 cm och 15 cm långa.

Så, hypotenusan är 17 cm.

Sammanfattning

För att räkna ut hypotenusan i en rätvinklig triangel:

1. Kvadrera de två kortare sidorna.

2. Addera dessa kvadrerade värden.

3. Ta kvadratroten ur summan.

Genom att följa dessa steg kan du enkelt räkna ut hypotenusan i vilken rätvinklig triangel som helst.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar