Hur räknar man ut skala

Otto Aleski

Att räkna ut skala är viktigt när man arbetar med kartor, ritningar eller modeller. Skalan visar förhållandet mellan ett avstånd på en karta eller modell och det faktiska avståndet i verkligheten.

Skala kan uttryckas som ett förhållande, en fraktion eller i ord. Här följer en metod för att räkna ut skala och några exempel för att förtydliga processen.

Steg för att räkna ut skala

1. Bestäm de faktiska måtten:

  • Mät det faktiska avståndet eller storleken på objektet i verkligheten.

2. Mät måtten på kartan eller modellen:

  • Mät avståndet eller storleken på samma objekt på kartan eller modellen.

3. Beräkna skalan:

  • Skalan kan beräknas med formeln:

4. Uttryck skalan:

  • Skalan uttrycks vanligtvis som ett förhållande, t.ex. 1:100, vilket betyder att 1 enhet på kartan motsvarar 100 enheter i verkligheten.

Exempel 1: Kartskala

Anta att du har en karta där 1 cm på kartan motsvarar 100 km i verkligheten.

1. Avståndet på kartan: 1 cm

2. Faktiskt avstånd: 100 km

3. Beräkna skalan:

Eftersom vi vill ha en enhetlig skala, konverterar vi kilometer till centimeter (1 km = 100 000 cm):

Skalan uttrycks som 1:10,000,000.

Exempel 2: Byggmodell

Anta att du bygger en modell av ett hus som i verkligheten är 20 meter långt. Din modell är 40 cm lång.

1. Avståndet på modellen: 40 cm

2. Faktiskt avstånd: 20 meter

3. Beräkna skalan:

   Konvertera meter till centimeter (1 meter = 100 cm):

   Skalan uttrycks som 1:50.

Exempel 3: Teknisk ritning

Anta att du har en teknisk ritning där en detalj är 5 cm lång och motsvarar 1 meter i verkligheten.

1. Avståndet på ritningen: 5 cm

2. Faktiskt avstånd: 1 meter

3. Beräkna skalan:

Konvertera meter till centimeter:

Skalan uttrycks som 1:20.

Sammanfattning

För att räkna ut skala:

Genom att följa dessa steg kan du enkelt räkna ut och uttrycka skalan för kartor, ritningar eller modeller.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar