Irans spioneri vid svenska universitet uppdagat: “Naivitet”

Redaktör

Svenska universitet har ovetandes samarbeten med Irans regering.

En ny rapport visar att revolutionsgardet har insyn i all forskning från samarbeten mellan iranska och utländska universitet.

Resultatet hamnar i händerna på terrorister, påpekar riksdagsledamoten Alireza Akhondi, som är medlem i styrelsen för organisationen United against Nuclear Iran (UANI).

Säpo varnar för iranska aktiviteter på svensk mark medan två svenska medborgare riskerar dödsstraff i Iran. Samtidigt fortsätter utbytesprogram mellan svenska och iranska universitet. Dessa program exponerar svensk forskning för spionage från den islamistiska regimen, enligt organisationen UANI. Organisationen har fått tag på dokument som visar att revolutionsgardet (IRGC) har full insyn i de internationella samarbetena vid iranska universitet. Enligt UANI är alla iranska studenter och forskare utomlands del av ett program som syftar till att samla kunskaper för Irans försvarsindustri.

Avtalet specificerar att forskningen ska användas för “fientlighet mot fiender i strävan efter att uppnå de vetenskapliga försvarsmålen för den islamiska revolutionen.”

Det är ett obligatoriskt krav och inte något som enskilda forskare eller universitet kan undvika, förklarar Alireza Akhondi, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Han är född i Iran och blev medlem i UANI:s rådgivande styrelse förra året.

I praktiken innebär avtalet att kunskap som inhämtas i Sverige kan användas för att hota Sverige och andra demokratiska nationer.

Alireza Akhondi har tillsammans med USA:s tidigare FN-ambassadör Mark D Wallace på uppdrag av UANI skickat brev till åtta svenska lärosäten för att informera om revolutionsgardets kontrollprogram.

Vi presenterar nu hela rapporten och hoppas på detta sätt kunna rikta uppmärksamheten mot denna mycket viktiga fråga. Det är obehagligt att svensk forskning hamnar i händerna på en organisation som utför terroraktioner över hela världen.

AKADEMISKA SAMARBETEN MED IRAN

■ Lunds universitet har partnerskap med Malayer University, University of Torbat Heydarieh och University of Tehran.
■ Mittuniversitetet har ett samarbete med Guilan University.
■ Uppsala universitet är i samarbete med Golestan University.
■ Malmö universitet samarbetar med Chabahar Maritime University.
■ Högskolan i Borås har ett samarbete med Babol Noshirvani University of Technology.
■ Linnéuniversitetet har ett samarbete med University of Tehran.
■ Luleå tekniska universitet samarbetar med Guilan University.
INyheter

Stärka försvaret

Revolutionsgardet stipulerar i de dokument som undertecknades 2021 att alla “professorer, forskare, studenter” som är knutna till iranska universitet ska bidra till att bygga upp landets försvarskapaciteter.

I Sverige har det rått en naivitet gällande säkerhetsfrågor, men nu kan vi tydligt visa hur Iran utnyttjar svenska universitet förutom industrispionage och spionage mot flyktingar, förklarar Alireza Akhondi.

Områden som är av särskild vikt för den iranska regimen inkluderar bland annat drönarteknologi, artificiell intelligens, datahantering och mjukvaror för militärindustrin, samt även klimat- och jordbruksforskning. Enligt UANI omfattas alla dessa områden av de samarbeten som finns mellan iranska och svenska universitet.

Så sent som förra året avslöjades det att forskningsresultat från flera brittiska universitet, inklusive det anrika Cambridge, hade använts av Iran för att förbättra motorerna i militära drönare. Den nya tekniken förbättrade farkosternas räckvidd, hastighet och höjd. The Guardian rapporterade senare att över 50 europeiska komponenter hade hittats i de iranska så kallade kamikazedrönarna som används i Rysslands krigsföring mot Ukraina.

Detta visar precis hur Iran opererar och att detta är något som svenska universitet nu måste ta på största allvar, säger Alireza Akhondi.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar