Misstänkt förorenat bränsle bakom katastrofen på Baltimorebron

Redaktör

I Baltimore misstänks en tragisk broolycka, som ägde rum i tisdags och där minst sex personer fruktas ha omkommit, kunna ha orsakats av problem med förorenat bränsle. Detta enligt en utredning från amerikanska myndigheter.

Washington Post rapporterar att “förorenat bränsle” nu ses som en tänkbar orsak till olyckan. Gerald Scoggins, en ingenjör inom olje- och gassektorn, uttalade till tidningen att det definitivt kan röra sig om förorenat bränsle.

Fraktskeppet Dalia blev strömlöst och kunde inte längre styra, vilket ledde till att det kolliderade med en bro i Baltimore. Skeppet, som är 300 meter långt, drev ljudlöst i fyra minuter innan det kraschade in i bron, vilket ledde till att minst sex personer befaras ha dött.

En utredning genomförs nu av flera amerikanska myndigheter för att fastställa olyckans orsaker, där bränslets kvalitet är en av de möjliga faktorerna.

Gerald Scoggins, med en lång bakgrund inom sjöfart och olje- och gasindustrin, föreslår att vatten, alger och smuts kan ha blockerat Dalias system och orsakat olyckan. Han bekräftar att förorenat bränsle kan ha varit en bidragande faktor.

En rapport från 2018 av Atlantic Council lyfter fram att förorenat bränsle är ett välkänt problem som årligen orsakar hundratals skeppsbrott. Rapporten beskriver bränslet som en “häxbrygd”.

Ian Ralby, en expert inom sjöfart och säkerhet och en av rapportens författare, pekar på att situationer som Houthirebellernas attacker och det låga vattenståndet i Panamakanalen kan förvärra problemen med bränslekvaliteten. Han varnar för att skepp kan tvingas tanka bränsle på platser där dess kvalitet inte kan garanteras.

Radiokommunikationen från natten då olyckan inträffade finns tillgänglig för lyssning i en video.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar