Regeringens nya steg i politiken för vindkraft till havs

Redaktör

Regeringen har tagit beslutet att ge extra uppgifter till utredningen kring vindkraft till havs. Nu ska utredaren kolla om det på lång sikt vore smart för Sverige att byta till ett system där regeringen bestämmer vilka platser som är bra för att sätta upp vindkraft.

– För att vi ska kunna bygga ut mer elproduktion i Sverige de närmaste åren, behöver vi göra det snabbare och enklare att få tillstånd för vindkraft till havs. Att regeringen pekar ut specifika platser kan ha både plus och minus. Det är viktigt att det blir lättare att förutse hur processen går till, men vi måste också tänka på hur vindkraften påverkar saker som försvar, sjöfart, fiske, skyddade områden och djurlivet, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Regeringens nya steg i politiken för vindkraft till havs

Utredningen om vindkraft till havs startade i maj 2023 för att se hur man kan göra reglerna bättre för att använda havsområden för vindkraft och hur tillståndsgivningen kan bli klarare och effektivare.

En av sakerna utredaren ska kolla på är hur ett system där regeringen pekar ut platser kan fungera jämfört med det nuvarande systemet där de som vill bygga vindkraft själva får välja var (oftast kallat “öppen dörr”-systemet).

Därför vill regeringen att utredaren också ska titta på om Sverige skulle kunna gå över till ett system där tillstånd för vindkraft till havs bara ges ut för specifika platser som regeringen väljer ut. Utredaren ska även tänka på förslag som kommit från tidigare utredningar om vindkraft till havs. På grund av dessa nya uppgifter blir utredningen förlängd.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar