Svenska fackförbund hotar med strejk om inte lönerna höjs

Redaktör

Flera svenska fackförbund hotar nu med strejk om inte lönerna höjs omedelbart. Bakgrunden till denna konflikt är de pågående löneförhandlingarna där fackförbunden kräver löneökningar för sina medlemmar. Specifikt handlar det om en löneökning på 4,4 procent, vilket de menar är nödvändigt för att kompensera för den stigande inflationen som nu ligger på nästan 10 procent.

Viktiga datum och fakta:

  • Lönekrav: 4,4% ökning
  • Inflation: Nästan 10%
  • Strejkdatum för Klarna: 7 november 2024
  • LO-medlemmar: 1 383 334 per 31 december 2023.

LO, en av Sveriges största fackliga centralorganisationer, har 1 383 334 medlemmar och kräver att lönerna höjs för att bibehålla köpkraften för sina medlemmar. Denna siffra visar på en hög grad av facklig organisering i Sverige, trots att medlemsantalet minskat något de senaste åren.

Svenska fackförbund hotar med strejk om inte lönerna höjs

Förhandlingarna har pågått sedan mars och fackförbunden har uttryckt frustration över arbetsgivarnas ovilja att komma överens. Om deras krav inte uppfylls planerar de att genomföra strejker, vilket skulle påverka många sektorer i samhället. Exempelvis har Unionen och Sveriges Ingenjörsförbund planerat att deras medlemmar på Klarna ska strejka från och med den 7 november om de inte får ett kollektivavtal som täcker anställning, arbetstid, semester och anställningstrygghet.

Den fackliga styrkan i Sverige är hög i en internationell jämförelse. Mer än hälften av Sveriges arbetande befolkning är med i ett fackförbund, vilket ger fackförbunden en stark position i förhandlingar med arbetsgivarna.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar