Tillväxten Avtar medan Inflation förväntas Stabiliseras- Sveriges Ekonomiska 2024

Redaktör

Efter en stark återhämtning efter pandemin har Sveriges ekonomiska aktivitet avtagit på grund av stramare finansiella villkor och en utmanande extern ekonomisk miljö. Internationella valutafonden (IMF) projicerar att tillväxten kommer att förbli dämpad, med en genomsnittlig tillväxt på 0,2 % under 2024. Inflationen, som nådde 10,8 % i slutet av 2022, förväntas i genomsnitt ligga på 2,6 % under 2024 och nå sitt mål under första halvåret 2025.

Tillväxten Avtar medan Inflation förväntas Stabiliseras- Sveriges Ekonomiska 2024
a single paper airplane made of euro banknotes with a white background Job ID: 9efd599c-0947-40b2-8215-3680dbf4a2c3

Riksbankens Strategi för att Hantera Inflation

Riksbanken förväntas upprätthålla en restriktiv penningpolitik för att säkerställa att inflationen hålls på målnivåer samtidigt som den finansiella stabiliteten bibehålls. Den nuvarande restriktiva penningpolitiska hållningen, som mäts genom den reala räntan baserad på förväntad inflation, kommer att vara i kraft till första halvåret 2024. Detta förväntas bidra till att inflationen når målet på 2 % under första halvåret 2025.

Hög Ekonomisk Osäkerhet Kräver Flexibilitet

Den ekonomiska osäkerheten är dock hög, vilket kräver att Riksbanken bibehåller en datadriven strategi för att kontinuerligt bedöma penningpolitikens styrka och vara redo att svara på tvåsidiga inflationsrisker. Om inflationsförväntningarna anpassar sig långsammare eller om globala utbudsrelaterade störningar har starkare effekter, måste penningpolitiken förbli restriktiv under längre tid. Å andra sidan, om deflationen är kraftigare på grund av långvarig svaghet i aktiviteten, kan ränteavdrag behövas tidigare än väntat för att undvika kraftiga ökningar i realräntorna.

Strukturella Reformers Roll i Framtida Tillväxt

För att säkerställa att inflationen varaktigt återgår till målet samtidigt som den finansiella stabiliteten bibehålls, bör den penning- och finanspolitiska mixen förbli restriktiv. Det är också avgörande att starka offentliga investeringar och strukturella reformer genomförs för att stärka tillväxten på medellång sikt och stödja social inkludering samt den gröna omställningen.

Viktiga Punkter från IMF:s Senaste Rapport:

  • Tillväxtprognos: 0,2 % under 2024
  • Inflationsprognos: Genomsnitt 2,6 % under 2024, når målet första halvåret 2025
  • Monetär policy: Restriktiv hållning till minst första halvåret 2024
  • Viktiga faktorer: Stramare finansiella villkor, extern ekonomisk miljö, hög ekonomisk osäkerhet
Dela denna artikel
Lämna en kommentar