Vårdförbundet inleder en blockad

Redaktör

Vårdförbundet har misslyckats med att nå en överenskommelse med arbetsgivarna.

De planerar nu att genomföra en blockad med sina medlemmar, enligt fackets uttalande.

Den startar klockan 16 idag och innebär att 63 000 medlemmar inte kommer att utföra någon övertid.

Blockaden innebär att Vårdförbundet stoppar övertid och mertid för 63 000 medlemmar. Dessutom kommer det att råda ett anställningsstopp för de fyra yrkesgrupperna inom Vårdförbundet.

Facket har nu meddelat att blockaden börjar klockan 16, eftersom förhandlingarna med arbetsgivarsidan inte har lett till några resultat.

– Det pågår för närvarande inga förhandlingar och SKR avböjde vårt förslag som vi lade fram igår, säger Anna Trygg från Vårdförbundets presstjänst.

KONFLIKTENS KÄRNA
1- Huvudavtalet mellan Vårdförbundet och arbetsgivarna SKR/Sobona avslutades i december 2023.
2- Förhandlingar har pågått sedan januari.Vårdförbundet eftersträvar förbättringar inom flera områden, inklusive kortare arbetstider, längre återhämtningstider, tidigare löneökningar och hållbara arbetscheman.
3- Vårdförbundet anser att arbetsbelastningen för deras heltidsanställda medlemmar är ohållbar.
INYHETER

Vårdförbundet har framfört krav gällande arbetstiderna, inklusive färre helg- och kvällspass samt ökad återhämtningstid.

– För oss är det viktigast att säkra hållbara heltidstjänster och att den nya lönen betalas ut inom en skälig tid, förklarar Anna Trygg.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har uttryckt att konflikten inte bör påverka den akuta vården, men de varnar för att längre väntetider kan förväntas för icke-akut vård.

– Vi är medvetna om att vi ibland hamnar i situationer där övertid används i vården, och risken finns att detta leder till bemanningsproblem, säger Martin Andersson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Gävleborg.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar