Hur mycket skatt betalar man

Otto Aleski

I Sverige sker beskattning av lön genom att arbetsgivaren drar av skatt direkt från lönen innan den betalas ut till den anställde. Denna procedur säkerställer att skattebetalningen hanteras korrekt och i tid. Varje månad är arbetsgivaren skyldig att rapportera och betala in den avdragna skatten till Skatteverket. Detta system, som är både automatiserat och reglerat, hjälper till att underlätta en effektiv skatteadministration och säkerställer att varje individ bidrar med rätt skattebelopp baserat på sin inkomst.

Bestämmande av skattesats

I Sverige är din skattesats inte en fast siffra utan varierar baserat på flera faktorer som påverkar hur mycket skatt du betalar på din lön:

 • Inkomstnivå: Din totala årsinkomst har stor påverkan på din skattesats. Högre inkomster drar generellt högre skatteprocent.
 • Kommun: Var du bor spelar en avgörande roll. Kommunalskatten varierar mellan olika kommuner. Till exempel kan skattesatsen skilja sig åt mellan städer som Stockholm och Göteborg.
 • Medlemskap i Svenska kyrkan eller trossamfund: Om du är medlem i Svenska kyrkan eller andra trossamfund kan ytterligare avgifter tillkomma på din skattesats.

Dessa faktorer bidrar till att fastställa din totala skattesats, som inkluderar:

 • Kommunal skatt: Varje kommun i Sverige har sin egen skattesats som varierar mellan cirka 29% till 35%. Detta inkluderar både kommunal och landstingsskatt.
 • Begravningsavgift: Denna avgift är vanligtvis mellan 0,2% till 0,4% och varierar också beroende på kommun.
 • Kyrkoavgift: Om du är medlem i Svenska kyrkan tillkommer en kyrkoavgift som generellt sett ligger omkring 1% av din inkomst.

Måste läsa: Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor

Till exempel, om du bor i en kommun där den totala kommunala skattesatsen är 32% och du är medlem i Svenska kyrkan (med en kyrkoavgift på 1%), kan din totala skattesats bli 33% eller högre beroende på andra lokala avgifter. Varje persons situation är unik, och därför kan det vara bra att använda Skatteverkets verktyg för att räkna ut exakt vilken skattesats som gäller för just dig.

Skattetabeller och beräkning av skatteavdrag

För att ge dig en mer detaljerad bild av hur skattetabellerna ser ut i Sverige, här är ett exempel på hur skatteavdrag beräknas för olika åldersgrupper, baserat på generell information:

ÅlderskategoriTyp av inkomstExempel på skatteavdrag (%)
Under 65 årLön, arvoden m.m.Ca 30-35%
65 år och äldre (ej pension)Lön med förhöjt jobbskatteavdragCa 25-30%
PensionärerPension utan jobbskatteavdragCa 25-30%

Dessa procent är generella och kan variera beroende på specifika kommunala och landstingsskattesatser samt individuella förhållanden som medlemskap i Svenska kyrkan.

Skatteberäknare

Skattekalkylator

Skattekalkylator

Estimerad skatt: 0 SEK

Speciella skatteregler och avdrag

I Sverige finns det flera skatteregler och avdrag som kan påverka hur mycket skatt du betalar. För det första, om din årsinkomst är under en viss nivå, i detta fall 24,237 SEK för 2024, behöver du inte betala någon skatt alls. Detta är ett viktigt avdrag för dem med lägre inkomster eller deltidstjänster som inte överstiger denna gräns.

När det gäller reseavdrag, om du använder din egen bil för att pendla till jobbet och uppfyller vissa krav (som avstånd över 5 kilometer och en tidsvinst på minst två timmar jämfört med kollektivtrafiken), kan du göra avdrag. Dessa avdrag är beroende av vilket färdmedel du använder och hur lång sträckan är. För bilresor kan avdraget vara upp till 25 SEK per mil.

Det finns också avdrag för ränteutgifter. Om du har ränteinkomster och ränteutgifter kan du få en skattereduktion baserat på nettoresultatet av dessa. Om dina ränteutgifter överstiger ränteinkomsterna, leder det till en kapitalförlust, vilket kan ge dig en skattereduktion på upp till 30% av förlusten, till ett belopp av 100 000 SEK.

Dessutom har regeringen infört justeringar och nya skatteregler för 2024, som ett nytt jobbskatteavdrag som sänker skatten för medelinkomsttagare med cirka 5,000 SEK. Det finns också justeringar för hur pensioner och arbetsinkomster beskattas, vilket påverkar både låg- och höginkomsttagare.

Måste läsa: Höj gränsen för a-kassan

Dessa regler och avdrag är utformade för att anpassa skattebördan efter individuella förhållanden och ge skattelättnader där det är möjligt, allt från arbetsresor till investeringssparkonton. Om du vill ha mer detaljerad information eller behöver hjälp med att navigera i dessa regler, är Skatteverkets webbplats en bra resurs för att utforska specifika regler och verktyg för beräkning.

Digitala verktyg och tjänster

Skatteberäkningstjänst

Skatteberäkningstjänst

Internationella aspekter

I Sverige är det vanligt att dubbelbeskattningsavtalen specificerar att skatten på arbetsinkomst betalas i det land där arbetet utförs, men exakta procentsatser eller beloppsgränser för skatteavdrag varierar beroende på det specifika avtalet med varje land. Detta betyder att om du arbetar i Sverige men bor i ett annat land, kommer din inkomst vanligtvis att beskattas i Sverige enligt svenska skattesatser, som varierar mellan ungefär 20% till 35%, beroende på inkomstnivå och kommun.

För inkomster som inte är förvärvade genom arbete, såsom pension eller kapitalinkomst, kan reglerna skilja sig åt. Ofta beskattas dessa inkomster i bostadslandet, och Sverige kan då kräva information om dessa inkomster för att undvika dubbelbeskattning. Exakta detaljer om hur detta hanteras bör verifieras i det relevanta dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och bostadslandet.

Om du är osäker på hur dessa regler tillämpas i din situation är det bäst att konsultera med en skatteexpert eller det lokala skatteverket. De kan ge dig råd som är anpassade efter de specifika avtalen mellan Sverige och det land där du är bosatt.

Exempel på skatteberäkning

Här följer några exempel på hur du kan beräkna ungefärlig skatt baserat på månadslön och kommun med hjälp av enkla beräkningsmodeller. Dessa exempel syftar till att illustrera hur en online kalkylator kan fungera.

Exempel 1: Månadslön i Stockholm

 • Månadslön: 30 000 SEK
 • Kommun: Stockholm
 • Kommunalskatt: Cirka 29.8%

Beräkning:

 • Årsinkomst = 30,000 SEK x 12 = 360,000 SEK
 • Skatt per år = 360,000 SEK x 29.8% = 107,280 SEK
 • Månatlig skatt = 107,280 SEK / 12 ≈ 8,940 SEK
 • Kvar efter skatt per månad = 30,000 SEK – 8,940 SEK = 21,060 SEK

Exempel 2: Månadslön i Göteborg

 • Månadslön: 25 000 SEK
 • Kommun: Göteborg
 • Kommunalskatt: Cirka 31.5%

Beräkning:

 • Årsinkomst = 25,000 SEK x 12 = 300,000 SEK
 • Skatt per år = 300,000 SEK x 31.5% = 94,500 SEK
 • Månatlig skatt = 94,500 SEK / 12 ≈ 7,875 SEK
 • Kvar efter skatt per månad = 25,000 SEK – 7,875 SEK = 17,125 SEK

Exempel 3: Månadslön i Malmö

 • Månadslön: 20 000 SEK
 • Kommun: Malmö
 • Kommunalskatt: Cirka 32%

Beräkning:

 • Årsinkomst = 20,000 SEK x 12 = 240,000 SEK
 • Skatt per år = 240,000 SEK x 32% = 76,800 SEK
 • Månatlig skatt = 76,800 SEK / 12 ≈ 6,400 SEK
 • Kvar efter skatt per månad = 20,000 SEK – 6,400 SEK = 13,600 SEK

Dessa exempel är förenklade och tar inte hänsyn till andra skatteavdrag som kan tillämpas, såsom jobbskatteavdrag eller specifika avdrag för olika typer av inkomster.

Dela denna artikel
Lämna en kommentar