Betydande brister hos Sis – skarp kritik framförs i rapporten

Redaktör

Enligt en ny rapport från Riksrevisionen lider Sis-hemmen av att ha otillräckligt utbildad personal, brist på struktur och otillräckliga förutsättningar för att erbjuda god vård.

– Många av de tvångsplacerade ungdomarna får inte den vård och behandling de behöver, förklarar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Statens institutionsstyrelse, Sis, som är ansvarig för statlig barn- och ungdomsvård, har under en längre tid utsatts för stark kritik på grund av missförhållanden, otillräcklig säkerhet och låg kompetensnivå.

Regeringen har svarat genom att tillsätta en utredning som syftar till att avveckla dessa hem och ersätta dem med nya lösningar.

I en ny rapport från Riksrevisionen, som granskat vården, ansluter sig även de till kritiken mot Sis.

Rapporten påpekar att uppdraget från regeringen till Sis är oklart formulerat och att det finns betydande variationer mellan olika ungdomshem.

Det råder även stora skillnader i tillgång till kompetent personal och riktlinjerna efterföljs inte alltid tillräckligt.

– Vården och behandlingen som ungdomarna erhåller bestäms mer av tillgängligheten på specifika ungdomshem än av de faktiska behoven, förklarar Maria-Medée Almroth, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.

På grund av ”ibland olämplig personal” och en ”dysfunktionell vårdmiljö”, får inte alla tvångsplacerade ungdomar den vård de behöver, påpekar Riksrevisionens ordförande Helena Lindberg.

Statens institutionsstyrelse har nu mottagit flera rekommendationer som de bör följa

Dela denna artikel
Lämna en kommentar